گواهینامه‌ها

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان - ۱۳۹۲
سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان - ۱۳۹۲
دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مسکن و انبوه‌سازان - تبریز ۱۳۹۱
دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مسکن و انبوه‌سازان - تبریز ۱۳۹۱
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۲
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۲