پذیرش نمایندگی

اخذ نمایندگی انحصاری

نمایندگی انحصاری به شهرستان‌ها یا شهرهای کوچک تعلق می‌گیرد و اخذ نمایندگی به صورت انحصاری در شهرهای صنعتی و بزرگ امکان‌پذیر نمی‌باشد و فقط می‌توان عاملیت فروش اعطا نمود.

شرایط اخذ نمایندگی انحصاری


الف) در صورت درخواست نمایندگی انحصاری می‌بایست نماینده حق انحصاریت خرید و فروش محصولات شرکت نوردکاران فولادغرب تبریز را به مدت یک سال کامل در محدوده مندرج و مشخص در قرار داد به ازای مبلغ مشخص خریداری نماید.

ب) در صورتی که نماینده پس از چهار ماه از زمان قرارداد نتواند حداقل فروش مدنظر تولیدکننده را برآورده سازد، تولیدکننده می‌تواند در حوزه جغرافیائی نامبرده، نماینده دیگری را گزینش نموده و این قرارداد به صورت یک‌طرفه فسخ می‌گردد.

ج) شرط اولیه اخذ نمایندگی انحصاری داشتن سابقه حداقل چهار ماه عاملیت فروش از شرکت نوردکاران فولادغرب تبریز می‌باشد که این زمان برای بررسی عملکرد و تایید صلاحیت اخذ نمایندگی انحصاری می‌باشد.

د) ابتدا متقاضی یک درخواست کتبی به نشانی ایمیل info@fooladghar.com و یا شماره نمابر 04134241762 ارسال می‌نماید و سپس بعد از بازرسی از محل و تایید صلاحیت ایشان (و بعد از دریافت مبلغ خریداری حق انحصاری و چک تضمین) نمایندگی انحصاری به ایشان اعطا می‌گردد.

اخذ عاملیت فروش

اخذ عاملیت فروش برای عموم ازاد است.

شرایط اخذ عاملیت فروش

الف) ارسال درخواست کتبی به نشانی ایمیل info@fooladghrab.com یا شماره نمابر 04134241762

ب) تحویل چک تضمین در وجه شرکت نوردکاران فولادغرب تبریز.

ج) تشکیل پرونده و امضای قرارداد نمایندگی و توافقات دو طرفه.