ساندویچ پانل ها تا چه حد عایق صوت هستند؟

ساندویچ پانل ها جذب کننده صدا بسیار عالی هستند که برای ساخت دیوارهای صوتی، دیوارهای پارتیشن، دیوارپوش های صنعتی و محوطه بسیار مناسب هستند.

عایق صدا کاهش صدا را در یک پارتیشن توصیف می کند. عایق صوتی در یک ساختمان خوب  و معمولی، سبک و اداری معمولاً در حدود 45 دسی بل Dw است.

این بدان معناست که اگر سطح صدا در اتاق منبع حدود 65 دسی بل (سطح معمولی برای گفتار) باشد ، سطح صدا در اتاق مجاور ، اتاق گیرنده ، تقریباً 20 دسی بل (به سختی قابل شنیدن) خواهد بود. اگر سطح صدا در اتاق منبع به 75 دسی بل (صدای بلند ) افزایش یابد ، سطح صدا در اتاق مجاور نیز به حدود 30 دسی بل افزایش می یابد (قابل شنیدن).

بنابراین عایق صدا سطح صدای از دست رفته را در یک پارتیشن توصیف می کند و سطح صدا را در یک اتاق مجاور توصیف نمی کند.

حریم خصوصی

حریم خصوصی کاهش صدا را در دیوار توصیف می کند. حریم خصوصی تابعی از عایق صدا و نویز پس زمینه است. سر و صدای پس زمینه متشکل است از: سر و صدای سرویس ها و منابع سر و صدای محیطی، پنجره های باز، دریچه ها و غیره

اگر نویز پس زمینه در یک اتاق 5 تا 10 دسی بل افزایش یابد ، سطح درک شده از حریم خصوصی در یک پارتیشن نیز 5 تا 10 دسی بل افزایش می یابد. بنابراین ، هنگام بررسی سطوح مورد نیاز نصب ساندویچ پانل عایق صوتی در محل، مهم است که هم نویز پس زمینه در اتاق گیرنده و هم عایق صوتی در سراسر پارتیشن را در نظر بگیریم.

شرح ذهنی عایق صوتی

جدول زیر نمایشی مصداق از حریم خصوصی را ارائه می دهد. این جدول دو سطح Dw را برای یک پارتیشن ، یکی برای سطوح نویز پس زمینه در اتاق گیرنده 35 dBA1 ، و دوم برای سطح نویز پس زمینه 40 dBA2 مشخص می کند.

بازگشت به لیست بلاگ

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 5 and 7?