درخواست استخدام شما ثبت شد

کاربر گرامی،

ضمن تشکر، ما درخواست شما را دریافت نمودیم. همکاران ما درخواست شما را بررسی و در صورت تایید اولیه، با شما تماس گرفته شده و برای مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد.

با تشکر - مدیریت منابع انسانی