اولین روز کاری ۱۴۰۰ با هدیه مدیرعامل

نوروز سازمان ها، روزی است که باور ها، اندیشه ها، و رفتار ها نو شوند.

هدیه زیبای مدیر عامل و مدیران محترم شرکت نوردکاران فولاد غرب به مناسبت سال کاری جدید.

بازگشت به لیست بلاگ