ساندویچ پانلهای قفل دار

توسط

فولادغرب

از ساندویچ پانل ها این امکان را می دهد تا به صورت مکانیکی چفت شود و از ورود و خروج هرگونه هوای اضافی جلوگیری می کند.

کاربرد ساندویچ پانل قفل دار چیست؟

ساندویچ پانل قفل دار به صورت گسترده در صنایع غذایی، سردخانه ها، صنایع پزشکی و تحقیقاتی که نیاز به شرایطی دارند که کاملا تحت کنترل باشد، مورد استفاده قرار می گیرند.

ساندویچ پانل قفل دار از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

ساندویچ پانل قفل دار از یک لایه عایق پلی اورتان تشکیل شده و رویه ای از جنس فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم دارد.

نحوه عملکرد ساندویچ پانل قفل دار چگونه است؟

ساندویچ پانل قفل دار از یک زبانه و شیار تشکیل شده است. این اتصال دهنده ها به صورت جفت (نرینه و ماده) ساخته می شوند که داخل یکدیگر چفت می شوند. پانلها یه یکدیگر وصل می شوند تا پانلی در اندازه دلخواه برای دیواره های پیرامونی، پارتیشنها، سقف یا کف را بسازند. این پانلها سفتی بسیار خوبی دارند و خط یکنواختی را می سازند. پانلها به درون یکدیگر می لغزند که باعث می شود تا سرعت ساخت به میزان قابل توجهی افزایش یابد و همچنین استحکام و بازده حرارتی ساختمان را ارتقا می دهند.

بازگشت