اهداء لوح مسابقات سوپرکاپ ۲۰۲۰

توسط

فولادغرب

لوح مسابقات سوپرکاپ ۲۰۲۰ از طرف تیم نوردکاران فولادغرب به جناب آقای محمدرضا حسن‌پور رئیس محترم گروه صنعتی نوردکاران فولادغرب اهداء شد.

بازگشت