ديدار و گفتمان با دكتر احمدی عزيز رئیس استعدادهای درخشان دانشگاه تبريز

توسط

مدیرعامل شرکت نوردکاران فولادغرب آقای حسن‌پور با آقای دکتر احمدی عزیز رئیس استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز دیدار کردند. در این دیدار در مورد نحوه ایجاد ارتباط متقابل بین صنعت و دانشگاه و بهره‌مندی ظرفیت‌های موجود جهت ارتقاء سطح کیفی در هر دو بخش تبادل نظر شد.

بازگشت

مطالعه مطالب زیر را به شما توصیه می‌کنیم:

در حال حاضر آیتم‌های خبری وجود ندارند.