پروژه‌ی ساندویچ پانل دانشگاه رشت

پروژه ساندویچ پانل سقفی
کارفرما دانشگاه رشت
موقعیت رشت
مصالح ساندويچ پانل
مجرب نصب فولادغرب

محصولات مرتبط

بازگشت به لیست پروژه‌ها