پروژه تولید و نصب ساندویچ پانل کارخانه دومینو

فولادغرب

پروژه: نصب ساندویچ پانل سقفی کارخانه دومینو

پوشش: ساندویچ پانل سقفی فولادغرب

مکان: همدان - شهرک صنعتی بوعلی

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

تاریخ نصب: ۱۳۹۹

بازگشت