کارخانه بستنی دومینو شهرک صنعتی بوعلی همدان

توسط

پروژه: کارخانه بستنی دومینو شهرک صنعتی بوعلی همدان

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مکان: همدان

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

بازگشت