پروژه پوشش سقف و دیوار سالن ورزشی ۱۵۰۰ متری

پروژه: پوشش سقف و دیوار سالن ورزشی ۱۵۰۰متری

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی؛ بیمارستان شهید بهشتی کاشان

شهر: کاشان

مصالح: ساندویچ پانل فولادغرب

بازگشت