کارخانه بسته بندی خشکبار با نورگیر سقفی

فولادغرب

پروژه: کارخانه بسته بندی خشکبار با نورگیر سقفی

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مکان: تبریز

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

بازگشت