پروژه ساندویچ پانل سقفی کارخانه بسته‌بندی خشکبار

فولادغرب

پروژه: تولید و نصب ساندویچ پانل کارخانه بسته بندی خشکبار با نورگیر سقفی

کارفرما:

موقعیت: تبریز

مصالح: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

بازگشت