سالن مرغداری ۷۰۰۰ متری

فولادغرب

پروژه: سالن مرغداری ۷۰۰۰ متری

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مکان: جلفا

مجری نصب: جناب آقای خالقی

بازگشت