پروژه ساندویچ پانل سقفی نیروگاه برق شخصی

فولادغرب

پروژه: نصب ساندویچ پانل سقفی نیروگاه برق شخصی

کارفرما:

موقعیت: مریوان

مصالح: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

بازگشت