نیروگاه برق شخصی

توسط

پروژه: نیروگاه برق شخصی

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مکان: مریوان

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

بازگشت