پروژه ساندویچ پانل سقفی شرکت شیرخشک پگاه

پروژه: ساندویچ پانل سقفی پلی یورتان شرکت شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد

کارفرما: شرکت پگاه شهرکرد

موقعیت: شهرکرد

مصالح: ساندویچ پانل پلی اورتان سقفی فولادغرب

بازگشت