کارخانه تولید سفال ۱۵ خرداد

فولادغرب

پروژه: کارخانه تولید سفال ۱۵ خرداد

مکان: تبریز

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب آقای مجتبی میرزایی

بازگشت