سالن کارخانه تراکتورسازی

فولادغرب

پروژه: سالن کارخانه تراکتورسازی

مکان: تبریز

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب اقای مجتبی میرزایی

بازگشت