پروژه ساندویچ پانل سقفی سالن کارخانه تراکتورسازی

فولادغرب

پروژه: ساندویچ پانل سقفی سالن کارخانه تراکتورسازی

کارفرما: گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

مکان: تبریز

مصالح: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب اقای مجتبی میرزایی

بازگشت