پروژه اسکلت بندی و نصب ساندویچ پانل سقفی ویلا

فولادغرب

پروژه: اسکلت بندی و نصب ساندویچ پانل سقفی ویلا

کارفرما:

موقعیت: کلاردشت

مصالح: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب آقای تورج خالقی

بازگشت