سوله ۲۴۰۰ متری آقای مهندس زینال زاده

فولادغرب

پروژه: سوله 2400 متری آقای مهندس زینال زاده

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مجری نصب: جناب آقای مجتبی میرزایی

بازگشت