مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکت‌ها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. مسئولیت‌های اجتماعی محیطی: در این نوع از مسئولیت های اجتماعی، شرکت بخش بزرگی از تمرکز خود را بر روی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می‌گذارد.
  2. مسئولیت‌های اجتماعی خیرخواهانه: در این نوع از CSR شرکت مسئولیت خود را در نظر گرفتن خدمات اجتماعی و رفع معضلات اجتماعی دانسته و برای رفع این معضلات تحت عنوان کمپین‌های مختلفی تلاش می کند.
  3. مسئولیت‌های اجتماعی اخلاقی: در این سطح، جنبه اخلاقی مسئولیت اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسئولیت ها شامل پرداخت درآمد بیشتر به کارمندان از طریق پاداش‌های بالاتر، فراهم کردن فرصت برای بیکاران، اجتناب از کارکردن با شرکت های دارای سابقه و شهرت منفی و غیره می باشد.

در این راستا فولادغرب در تلاش است با ایجاد مشاغل جدید و اشتغال پایدار برای جوانان، حمایت از کودکان کار، حفاظت از منابع انرژی و محیط زیست و همچنین خدمات آنلاین در دوران کرونا و عدم حضور در نمایشگاه های عمومی باری هرچند کوچک از مسئولیت اجتماعی را به دوش بکشد.

مسئولیت‌های اجتماعی ما