نظرسنجی رضایت مشتری

مشتری گرامی از اینکه مجموعه‌ی فولادغرب را انتخاب نمودید از شما سپاسگزاریم و امیدوارم هستیم تا با تکمیل فرم نظرسنجی زیر ما را در ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات یاری برسانید و بتوانیم در مراجعات بعدی خدمات بهتری را ارائه دهیم.

درج نام اختیاری می‌باشد. به سوالات مطرح شده از «بسیار بد، بد، متوسط، خوب و بسیار خوب» یک گزینه را انتخاب کنید.

لطفا جمع 8 و 3 را محاسبه نمایید.