پروژه ساندویچ پانل سقفی پلی اروتان پتروشیمی عسلویه

پروژه پتروشیمی عسلویه
کارفرما پتروشیمی عسلویه
موقعیت عسلویه
مصالح ساندويچ پانل
مجرب نصب فولادغرب

بازگشت به لیست پروژه‌ها