پروژه ساندویچ پانل سقفی سالن کارخانه چرم‌سازی متین

پروژه ساندویچ پانل سقفی کارخانه چرم‌سازی متین
کارفرما چرم‌سازی متین
موقعیت تبریز
مصالح ساندويچ پانل
مجرب نصب مجتبی میرزایی

بازگشت به لیست پروژه‌ها